(+420) 604 273 279

individuální koučink

Na našich dlouhodobých i krátkodobých kurzech učíme techniky NLP, které jsou velmi dobrým základem pro koučování. Ať už v průběhu kurzu, kdy procházíte silným uvědomovacím a intervenčním procesem, tak následně po jeho absolvování, na kurzech si vždy totiž kromě pozice koučovaného také zažijete a natrénujete pozici kouče a budete také pozorovatelem. 

Může ale dojít k situaci, kdy „není čas“ na absolvování kurzu a potřebujete se zabývat nějakým tématem hned. 

Pokud například potřebujete řešit akutní problém, najít v sobě zdroje pro vyřešení aktuální situace nebo porozumět svým vnitřním pochodům, které vás zrovna zatěžují, případně potřebujete nastartovat své kapacity pro nový projekt, nabízím také individuální koučování s využitím principů a technik NLP.

Koučovací sezení probíhají vždy v časové dotaci 1,5 hodiny. Počet sezení domlouváme s klienty vždy individuálně podle potřeby. 

Při koučování využíváme měření stylů myšlení CognitioScan, kdy získáte tištěný výstup vašich naměřených výsledků, se kterým se dále pracuje formou výkladu, konzultace a následně koučovacích technik. V období, kdy budou probíhat sezení, tedy budete mít k dispozici měřitelné porovnání vašeho posunu.

Co jsou styly myšlení a proč je užitečné je znát  


Cena koučovacího sezení je 2.250 Kč (1.500 Kč za hodinu). 

Pro domluvu termínu koučování mne kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Účastníci kurzů NLP Practitioner a NLP Master Practitioner mají šest hodin koučování (čtyři koučovací sezení) v ceně kurzu.

zpět