(+420) 604 273 279

minikurz NLP online

Neurolingvistické programování nám pomáhá rozklíčovat naše vnitřní pochody a udělat změnu tam, kde je třeba. Do tohoto minikurzu jsme vybrali ty nejpodstatnější body, které je užitečné si z nepřeberné škály toho, co NLP obsahuje a umí, vybrat a použít.

V minimální zátěži (4 x 2,5 hodiny v průběhu dvou týdnů) získáte absolutní základ, který vám pomůže: 

 • uvědomit si (a pojmenovat), co je pro vás v životě opravdu důležité – a podle toho si nastavovat své priority
 • pochopit, jak fungují vaše vnitřní procesy – proč se opakovaně dostáváte do situací, které vám nejsou komfortní – a jak to změnit 
 • zjistit, proč se vám nedaří plnit vaše cíle – a napravit to
 • výrazně zkvalitnit vaši komunikaci (směrem k okolí i k sobě) – být srozumitelný a dokázat porozumět
 • motivovat – sebe i ostatní
 • pracovat se svými emocemi a mít je pod kontrolou
 • řešit problémové situace
 • posílit své interní zdroje, aby sloužily ve váš prospěch

A pravděpodobně ještě mnohem víc… V kurzu je vždy maximálně 9 účastníků, a tak je zajištěna maximální míra interakce. Lektorka bude vždy v souvislosti s obsahem kurzu interpelovat na vaše konkrétní současné potřeby. 

co je náplní kurzu?

1. Setkání
 • zjistíte, co je NLP a jak ho můžete požít v běžném životě
 • seznámíte se se základními předpoklady pro váš osobní rozvoj
 • osvojíte si základy efektivní komunikace
 • naučíte se vytvořit v komunikaci relaci důvěry a bezpečí
 • získáte nástroje pro kvalitní porozumění a naučíte se je používat pro vyšší efekt v komunikaci a v mezilidských vztazích
2. Setkání
 • zjistíte, jak funguje struktura našich zkušeností, jak se vytváří naše vnitřní vzorce myšlení a chování, jak si nevědomě nastavujeme své životní strategie a jak stím vším udělat změnu
 • seznámíte se s tím, jak funguje vaše podvědomí a jak se naučit s tím vědomě pracovat.
 • poznáte principy vašich vnitřních procesů a naučíte se techniky, jak mít pod kontrolou své emoce.
3. Setkání
 • naučíte se, jak efektivně nastavovat své cíle a jak dosahovat svých očekávaných výsledků. Tak, abyste dokázali žít smysluplně a ve vnitřní svobodě.
 • poznáte význam vizualizace a naučíte se ji ve svém životě využívat.
 • nahlédnete do tajů vlastní motivace skrze váš hodnotový systém a práci s emocemi.
4. Setkání
 • naučíte se rozklíčovat problémy, které vám brání v dosahování vašich cílů, nebo vás opakovaně brzdí na vaší cestě.
 • zjistíte, jak k problémovým stavům přistupovat a osvojíte si techniky NLP, které vám pomohou intervenovat takové situace, abyste tyto problémy eliminovali.
 • poznáte způsob, jak posílit své schopnosti a zdroje, které potřebujete pro naplnění svých cílů a představ.

jakým způsobem pracujeme?

Tento kurz probíhá v online prostředí, přesto je velmi interaktivní. Každou novou znalost a dovednost si tedy ihned procvičíme. Prožijete také mnoho uvědomovacích procesů, které vám umožní si nové vhledy pojmenovat. Maximální počet účastníků je 9, abychom mohli zajistit individuální přístup a maximum interakce. Minikurz obsahuje nejzákladnější techniky NLP, je tedy ideálním řešením i pro ty, kteří se na studium NLP chystají, ale z nějakého důvodu nyní nemohou nastoupit na dlouhodobý kurz. Pro ty je zde nabídka odečtu částky za minikurz v případě přihlášení se do kurzu NLP Practitioner v následujících 12 měsících.

teorie

získáte potřebný teoretický základ ke každému tématu. Prezentace z jednotlivých setkání vám pošleme emailem.

proces

součástí každého tématu je prostor pro vlastní uvědomovací proces, aby vědomosti a znalosti, které získáte, nebyly obecné a vy tak měli jistotu v tom, jak je ve svém životě konkrétně uplatnit.

cvičení

minikurz obsahuje i několik cvičení, při kterých si osvojíte některé z technik NLP a naučíte se je praktikovat.

Každé ze čtyř setkání trvá 2,5 hodiny. Mezi jednotlivými setkáními jsou vždy alespoň dva dny, ve kterých můžete začít uplatňovat nabyté poznatky a převádět je do praxe; hlubší procesy tak získají prostor se „usadit“.

Přihlásit se do kurzu