Měsíc: Květen 2020

  • Moje cesta

    Když jsem se poprvé před deseti lety „potkala“ s NLP, byla jsem lektorkou, učila principy produktů, které firma nabízela, a také obchodní dovednosti, kde jsem pracovala se svými studenty na změnách chování, které povedou k větší efektivitě na pracovním poli. NLP pro mne bylo nové, moc jsem nerozuměla tomu, co mi může dát, ale brala jsem to…