(+420) 604 273 279

nlp master practitioner

Kurz NLP Master Practitioner je určen pro absolventy kurzu NLP Practitioner. Jedná se o prohloubení znalostí z NLP Practitionera a posunutí na vyšší level. Cvičení jsou náročnější a komplexnější, zaměřují se více na změny na úroveň myšlení.

co je náplní kurzu?

 • Na tomto kurzu si prohloubíte získané dovednosti a konvertujete je do srdce, čímž se stanou vaší součástí.
 • Nejen se svým okolím, ale i se sebou samým se naučíte komunikovat z hluboké úrovně, což vás posune ke zdravé a svobodné komunikaci.
 • Osvojíte si další nové techniky, které vám pomohou v dalším osobním růstu.
 • Získáte také nástroje, které můžete velmi dobře využít v profesním životě, ať už jako manažer, kouč, učitel, či v jiném kontextu, který je pro vás důležitý.

co konkrétně vás čeká?

 • Práce s Outcome a základ pro koučování
 • Hluboký vhled do metaprogramů (stylů myšlení)
 • Práce s kritérii a hodnotovým systémem
 • Modelování excelence
 • Práce s předpoklady, s přesvědčeními a očekáváními
 • Logické úrovně
 • Časové osy
 • Práce s emocemi

jakým způsobem pracujeme?

Jako ve všech našich kurzech, i v NLP Practitioneru je kladen velký důraz na praktickou část. Cvičení veškerých technik NLP, vlastní uvědomovací proces, prožití intervencí upravujících problémové stavy a integrace změny umožňují hluboké a zásadní změny v kvalitě života každého studenta už v průběhu kurzu.

teorie

získáte potřebný teoretický základ, každý student obdrží skripta.

cvičení

zásahy ve formě technik NLP si vyzkoušíte nejen jako kouč, ale také jako koučovaný a pozorovatel.

proces

projdete hlubokým procesem uvědomění a následné integrace užitečných zdrojů, které Vám mohou velmi silně pozitivně zasáhnout do života.

certifikace

po absolvování kurzu získáte certifikát NLP Centra Olomouc a také mezinárodně uznávaný certifikát Cognitio-Scan®

Stáhněte si zdarma e-book

TAJEMSTVÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

stáhnout

zpět