(+420) 604 273 279

nlp practitioner

Hledáte způsob, jak udělat změnu ve svém životě? Zvýšit svou výkonnost, probudit autenticitu, cítit se svobodní? Potom je tento kurz vaše možná cesta. Pokud se nemůžete hnout z místa, pokud hledáte nové způsoby jak jít dál, nebo pokud chcete rozšiřovat své kompetence, ať už z pozice manažera, učitele, kouče, … nebo ve svém osobním životě; kurz NLP Practitioner pro vás může být užitečným průvodcem.

Spojte se se svým nitrem a probuďte svou vnitřní sílu.
Získejte nové perspektivy, emoční svobodu a zkvalitněte svou komunikaci.

co je náplní kurzu?

Základní principy NLP

NLP vychází z několika základních tvrzení, která se v praxi prokázala jako prospěšná. Jedná se vlastně o přesvědčení, která nám umožní otevřít svou mysl i duši novým možnostem a dávají nám prostor pro růst.V NLP pracujeme převážně s osmikrokovým komunikačním rámcem, který nám umožňuje za každé situace dosáhnout kvalitní a efektivní komunikace. Zároveň je tato forma vědomou a tudíž svobodnou volbou. Protože komunikace neprobíhá pouze směrem ven do našeho prostředí, ale rozmlouváme také sami se sebou, pomáhá nám tento model dosahovat výsledků, které požadujeme. Na kurzu NLP Practitioner budete velmi intenzivně pracovat na osvojení si a zautomatizování tohoto a jiných komunikačních rámců, aby vaše komunikace byla vědomá a efektivní.

Rámce ke shromažďování informací

V kurzu NLP Practitioner se učíme, jak kvalitně komunikovat. To zahrnuje také schopnost naslouchat a pokládat kvalitní otázky, abychom skutečně dokázali porozumět tomu, co nám chce druhý sdělit. Na vyšší úrovni slouží otázky také k tomu, abychom aktivovali odpovědi, které jsou „ukryté“ hluboko v naší mysli nebo duši. Všechny odpovědi totiž sami známe, jen k nim v daný okamžik nemusíme mít přístup. Naučíte se sobě i druhým pokládat takové otázky, které vám, nebo druhému, umožní další růst.

Rapport

Pro úspěšnou komunikaci je v rozhovoru podstatná důvěra. Rapport zahrnuje nástroje na verbální i neverbální úrovni, které nám pomohou vyvolat takovou míru napojení na druhého, abychom spolu mohli kvalitně a důvěrně hovořit. Po absolvování NLP Practitioner budete umět při kontaktu s jinými lidmi zcela přirozeně držet rapport.

Smyslová filtrace

V každém momentě našeho života jsme zahlceni obrovským množstvím informací, které neustále přichází. Vizuální vjemy, teplota a proudění vzduchu, doteky, pocity, zvuky, chutě, vůně, pohyb, … Těchto vjemů je tolik, že by bylo velmi náročné si je uvědomovat všechny najednou. Proto si každý z nás vytvořil určitou prioritu ve vnímání. Této prioritě říkáme kognitivní, neboli smyslový, filtr. Tento filtr určuje nejen směr a míru vnímavosti vůči okolí i sobě samému, ale také se projevuje v našem chování a v řeči. Na kurzu NLP Practitioner se naučíte rozlišovat tyto filtry a mít schopnost flexibilně se přizpůsobovat v řeči druhým tak, abyste byli srozumitelní a abyste dokázali lépe porozumět jejich postojům.

Definice a splnění žádaných výsledků

Často se stává, že si lidé nastavují různé cíle, ale následně jich buď nedosáhnou, nebo je jejich dosažení nenaplní očekávaným pocitem. Může to být například proto, že definovaný cíl ve skutečnosti nevychází z vlastní touhy, ale z neuvědomělé potřeby naplňování očekávání okolí. Mnozí lidé také velmi dobře vědí, co už v životě nechtějí, ale nemají úplně jasno v tom, co chtějí místo toho. Na kurzu NLP Practitioner se naučíte skutečně efektivnímu způsobu jak si nastavit své cíle a výsledky kterých chcete dosáhnout. Začnete si nastavovat takové cíle, které naplňují vaše vlastní touhy a potřeby. A budete si je nastavovat takovou formou, která umožní jejich dosažení.

Využití svých schopností

Někdy si myslíme, že k dosažení určitého cíle nám chybí schopnosti. Naše vnitřní zdroje jsou ale bohatší, než jste si mysleli. S pomocí NLP technik se naučíte opravdu využít svůj potenciál ve svůj prospěch.

Intervence při omezujících zkušenostech

Zkušenosti, kterými v životě procházíme, v nás zanechávají určitý imprint. Ten se projevuje v emocích při vzpomínce, ale také třeba ve vzorcích myšlení a chování, které se nám neustále v běžném životě opakují. Tyto vzorce mohou být pozitivní a příjemné, nebo také bolestné či omezující. Mohou to být právě ony, které nám brání v dosáhnutí našich cílů. Na kurzu objevíte celou škálu technik, které vám pomohou tyto neužitečné vzorce přenastavit tak, aby pracovaly pro vás. Můžete se tak zbavit automatických emočních reakcí a získat nový pohled na své zkušenosti, což vám dodá svobodu volby v myšlení, chování i pocitech. Součástí kurzu je také práce s traumaty, fobiemi či alergiemi.

Strategie

Naučíte se vytvořit schéma jednotlivých kroků a využití vašeho potenciálu, které vás úspěšně provedou k naplnění svých cílů.

Nastavení hranic

To, do jaké míry se necháte ovlivnit emocemi druhých, můžete mít plně pod kontrolou. Kvalitně nastavené hranice vám pomohou být více v kontaktu sami se sebou a s vědomím svých vlastních potřeb. Uvědomíte si, jak velkou roli hrají chybějící, nebo špatně nastavené hranice v konfliktních situacích a můžete s nimi začít vědomě pracovat.

jakým způsobem pracujeme?

Jako ve všech našich kurzech, i v NLP Practitioneru je kladen velký důraz na praktickou část. Cvičení veškerých technik NLP, vlastní uvědomovací proces, prožití intervencí upravujících problémové stavy a integrace změny umožňují hluboké a zásadní změny v kvalitě života každého studenta už v průběhu kurzu.

teorie

získáte potřebný teoretický základ, každý student obdrží skripta.

cvičení

zásahy ve formě technik NLP si vyzkoušíte nejen jako kouč, ale také jako koučovaný 
a pozorovatel.

proces

projdete hlubokým procesem uvědomění a následné integrace užitečných zdrojů, které Vám mohou velmi silně pozitivně zasáhnout do života.

certifikace

po absolvování kurzu získáte certifikát NLP Centra Olomouc

Součástí studia NLP Practitioner je také možnost využít 4 koučovací sezení v průběhu trvání kurzu. 

Přihlásit se do kurzu Přihlaste se na ukázku zdarma

Stáhněte si zdarma e-book

TAJEMSTVÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

stáhnout

zpět