(+420) 604 273 279

s čím vám pomůžeme

Staňte se s pomocí našich programů výrazem tolerance, lásky, úcty a vzájemné odpovědnosti. Sami sebe tak pozvednete na vyšší úroveň vědomí. Udělejte si pořádek ve svém životě, ve vztazích, v práci, sami se sebou. Pochopte, jak funguje váš mozek a vaše mysl. Naučte se naslouchat svému srdci. Dosahujte v životě toho, co si přejete. Buďte autentičtí. Buďte svobodní. 

Pokud vás trápí problém, který v seznamu nenajdete, neváhejte napsat nebo zavolat, ráda ho s vámi proberu a nastíním možná řešení.  

problémové stavy

Chybí mi radost ze života
ani si nepamatujete, kdy jste se naposledy spontánně a uvolněně, od srdce, zasmáli? Kdy jste měli radost jen tak? Jsou lidé, kteří tuto schopnost ztratili už v dětství. Na našich kurzech pracujeme na spojení sami se sebou, se svým já a se svým vnitřním dítětem. Probouzíme kreativitu a jiné užitečné schopnosti, učíme se být uvolnění a všímaví, být v kontaktu se svým tělem a se svými pocity a zbavujeme se tak napětí. V tomto také velmi pomáhá meditace.
Důvodem chybějící radosti ze života může být i neschopnost pohnout se z místa a změnit svůj současný stav, třeba v práci, nebo v rodině. Častou příčinou je předání odpovědnosti za svůj život do rukou druhých, např. v partnerském vztahu. I s těmito situacemi umíme pracovat.

Bojím se budoucnosti
pokud máte strach z toho, co přijde, obáváte se vždy nejhoršího, vymýšlíte černé scénáře, nebo nevěříte tomu, že by se mohla vaše situace změnit, pravděpodobně váš myšlenkový sled vychází z nějaké situace z minulosti. Celý život se učíme. A pokud ve vašem životě při nějaké akci s pozitivním očekáváním přišla trpká reakce, a pokud se to stalo ještě opakovaně, je možné, že už jste ztratili víru a vaše podvědomí vás rovnou připraví na těžký stav. Další příčina může dřímat ve vaší sebedůvěře. Pokud vám chybí důvěra v to, že všechno zvládnete, je těžké pouštět se do neznáma zvaného budoucnost. Další z možných příčin může být vaše omezující přesvědčení – je to silná, naučená víra v něco, co vás blokuje a omezuje (např. Jsem přesvědčená o tom, že nikdy nebudu schopna vystupovat před lidmi – už od mala mi říkali, že se na mě nedá koukat, když recituju básničku). Na našich kurzech se naučíte přijít na původce vašeho strachu. Naučíte se posilovat sebedůvěru i jiné důležité zdroje, jako je víra, sebevědomí, sebeúcta, vnitřní síla, odvaha, a další. I pocity z proběhlých událostí je možné zneutralizovat tak, aby vám dnes i v budoucnu nezpůsobovaly zbytečné strachy. Naučíte se si budoucnost představit, naplánovat a těšit se na ni.

Nedokážu se zbavit zlozvyků
takzvaných zlozvyků je celá řada. Od kousání nehtů až po ty, které jsou zdraví škodlivé, nebo způsobují závislost. V první řadě je třeba si uvědomit, zda se daného zlozvyku skutečně toužíte zbavit, nebo to jako touhu nepociťujete a možná tak jen pod nátlakem okolí chcete naplnit očekávání druhých. Druhá varianta je složitější a vyžaduje individuální přístup. V prvním případě existuje několik cest, jak s takovým zlozvykem zamávat. Rádi vám je ukážeme. Co ale můžete udělat už nyní, je toto: Uvědomte si, v jaké situaci se u vás zlozvyk projevuje. Většinou se jedná o chvíle napětí, nervozity, stresu. Potom je vhodné pracovat na vnitřním klidu a s notnou dávkou sebekontroly se může stav zlepšit. Pokud k tomu ještě přidáte pozitivní vztah k řešení svého zlozvyku – např. pokud si ve chvílích napětí cucám pramínek vlasů, není užitečné soustředit se na to, abych si ho necucala, ale snažit se nastavit se do klidového stavu a nechat vlasy volně splývat (pozitivně formulované řešení problému). Je také známo, že pokud budete 21 dní opakovat stejnou činnost (např. 21 dní při chuti vyplenit v deset večer ledničku raději otevřete knihu a budete hodinu číst, nebo si nalejete sklenici vody), zautomatizujete tuto činnost natolik, že se z ní stane návyk. Existují však i efektivnější metody.

Bojím se vyjádřit svůj názor
pokud se vám v životě stává, že se nedokážete otevřeně zastat sami sebe, obhájit svůj názor nebo nápad, pasivně přijímáte kritiku, necháte na sobě tzv. dříví štípat, pravděpodobně nemáte zdravě nastaveny hranice. Umět si vybudovat zdravé hranice je jedna ze základních dovedností, kterou se u nás studenti zabývají v počátcích studia NLP. A když už budete mít zdravé hranice, můžete se pomocí posílení odvahy, sebedůvěry, upřímnosti, otevřenosti, proaktivity, apod. začít beze strachu vyjadřovat a stát se výrazem sebe sama.

Mám nízkou sebedůvěru
nízká sebedůvěra je vlastně příčinou mnoha problémových stavů. Budujeme si ji už v dětství a podle odborníků je její míra závislá také na genetice. Jedná se o postoj k sobě samému, o víru v to, že něco dokážeme. Je spojena s hladinou neurotransmiteru (přenašeč nervového vzruchu) serotoninu. S každým úspěchem hladina serotoninu stoupá, při neúspěchu a selhání zase klesá. Míru sebedůvěry tedy dokážeme ovlivnit. Pokud budete pracovat na svém sebepoznání, sebepřijetí a zdravé sebelásce, a na přijmutí svých slabých nebo temných stránek, na úrovni hlubšího vědomí tak budete zvyšovat svou sebedůvěru. To se promítne doslova do všech aspektů vašeho života.

Chci být dobrým leaderem
jste vedoucí pracovník a potřebujete se stát takovým leaderem, abyste kromě skvělých výsledků vašeho týmu dosáhli také pozitivního a inspirativního prostředí s motivovanými zaměstnanci, ve kterém je otevřený prostor pro růst a inovace? Rozvíjejte své kompetence. V tomto směru vám můžeme nabídnout na míru šité tréninky doplněné mentoringem a koučinkem. Zaměřujeme se na komunikaci, leadership a udržitelný firemní rozvoj. Pracujeme na transformaci vnitřních procesů lidí ve vašem týmu, navázané na důkladnou individuální analýzu potřeb vaší organizace nebo vašeho týmu. Více informací naleznete v záložce PRO FIRMY.

Nefunguje mi vztah s partnerem/partnerkou
chybí vám ve vztahu harmonie? Je vaše soužití stereotypní? Nerozumíte si? Je to nuda? Často se hádáte? Chybí vašemu vztahu šťáva, vzrušení? Odcizili jste se? Nedokážete se vzájemně inspirovat a podporovat? Máte příliš často konflikty? Existují tisíce projevů nefunkčního vztahu. A ne každý vztah, který se jeví jako nefunkční, je odsouzen k zániku. Na druhou stranu, chce dost odvahy uvědomit si, že už vám vaše soužití nic nepřináší a je třeba je opustit a jít dál. Na našich kurzech si projdete terapeutickou cestou hlubokého vnitřního uvědomění, abyste se sami za sebe, svobodně, rozhodli, zda do svého vztahu budete dále investovat. Pokud ano, rádi vás provedeme možnými změnami, kterými vrátíte jiskru svému partnerství, aby bylo oboustranně naplňující, respektující a přínosné. Nebo vás podpoříme, pokud se rozhodnete udělat ve svém partnerském životě razantní změnu tak, abyste takovým zásahem co nejméně ublížili sobě i svému okolí.

Chci si najít novou práci
podle výzkumů na světě cca 80% vysokoškolsky vzdělaných lidí nestudovalo obor, který by je naplňoval, po kterém by toužili. Podobně to vypadá s pracovními pozicemi, do kterých lidé nastupují a ve kterých mnohdy léta setrvávají. Je téměř raritou, když někdo říká, že miluje svou práci, nebo že ho naplňuje a uspokojuje. Přijďte najít nejen svůj potenciál a objevit své možnosti a své silné stránky, ale také směr vašeho srdce, vaše opravdová přání, touhy a poslání. Propojením vnitřních intuitivních tužeb a racia si dokážete vydefinovat své ideální pracovní postavení a cílevědomě si ho začnete budovat. Je jedno, zda se jedná o práci zahradníka, nebo vysokou politickou funkci. Následujte své srdce a použijte svůj rozum a svou mysl k tomu, abyste žili smysluplně. A vaše zaměstnání nebylo jen způsobem, jak zaplatit účty.

Potřebuji řešit konflikty v práci
máte problém se šéfem? S kolegy? S klienty? Procházíte konfliktními situacemi a jste na denní bázi vystaveni momentům, ve kterých konflikt hrozí? V první řadě je velmi důležité uvědomit si, kterou část těchto situací opravdu dokážete ovlivnit. Těžko změníte chování druhých. U opakujících se situací je jisté, že používáte svůj naučený/převzatý vzorec chování, který opakovaně uplatňujete. Pokud budete dál dělat totéž, budete stále dostávat totéž. To je zlaté pravidlo. Pojďte rozklíčovat své vzorce chování v těchto kontextech a udělat změnu, která povede ke změně v reakci okolí. Konfliktní situace tím můžete zcela eliminovat a vaše komunikace již bude čistě konstruktivní.

Mám špatnou imunitu
imunita je odrazem síly našeho těla. V současné době je zcela běžné, že žijeme v neustálém napětí, v křeči, ve stresu. Neumíme odpočívat. Náš organismus je neustále vystaven takové míře napětí, která vede k mnoha zdravotním potížím. I tak přirozená věc, jako je kvalitní spánek, je pro mnoho lidí naprosto vzdálená. Naučte se uvolnit. Relaxovat. Vypnout. Nechat proudit energii. Tohoto stavu se naučíte pravidelnou meditací. Uměním být bdělí, ale zároveň plně uvolnění.

Nemohu si najít partnera/partnerku
našli bychom určitě desítky důvodů toho, proč se někomu nedaří najít partnera pro život. Může to být nízké sebevědomí, plachost, nedostatek odvahy, strach se autenticky vyjádřit, pasivita, přesvědčení o své nedokonalosti, nebo naopak dokonalosti, atd… Ve většině případů se jedná o zdroje a schopnosti, které máte k dispozici, jen je možná v tomto kontextu plně nevyužíváte. Pomůžeme vám v sobě potřebné zdroje probudit. Pomůžeme vám zbavit se přesvědčení o sobě, která vás v tomto ohledu limitují. Otevřete se možnostem! Někdy je velmi důležité naučit se nechat věci volně plynout. Netlačit na pilu. Nebýt urputní. Nalezněte vnitřní klid, který vám umožní stát se tak trochu pozorovatelem, s úctou k sobě, s pokorou a s otevřenýma očima, ušima a myslí očekávat, co přijde. Sami možná budete překvapeni, jak se při tomto přístupu vaše situace změní.

Nechávám se zneužívat svým okolím
toto téma velmi souvisí s několika aspekty. Jedním je míra vlastní sebedůvěry – věříte si, že dokážete cokoliv? Nebo podléháte potřebě nechat se vést? Pracujte na vlastní sebedůvěře a sebeúctě, abyste získali svobodu dělat také to, co je dobré pro vás (viz. Odstavec o sebedůvěře). Dalším aspektem je přílišné zaměření se na potřeby druhých. Kdy jste naposledy udělali něco pro sebe? Pokud máte tendence všem kolem sebe pomáhat, být kdykoliv k dispozici a neumíte říct ne, vaše okolí si na to velmi rychle zvykne. Zcela automaticky pak začne počítat s tím, že pro ně uděláte cokoliv a vy můžete mít pocit, že vaší ochoty zneužívá. Vytvořit si hranice a myslet i na své potřeby, zabývat se i svými přáními a touhami, je lék na pocit zneužívání stran vašeho okolí. Zneužívání vaším okolím může být také dáno nějakým vaším přesvědčením, které už není prospěšné. Např. „lidem se má vždy pomáhat“, nebo „pokud je někdy odmítnu, ztratím je jako přátele“, apod. Nebo možná máte v tomto ohledu naučený vzorec chování, který se vám dříve vyplácel, ale dnes už není užitečný. Třeba když jste byli malí a udělali jste vždy všechno, co se po vás chtělo, se vším jste pomohli, každému prospěli, pak jste dostali pochvalu, měli jste klid, nebo jste tímto získávali větší míru lásky („Ten je tak šikovný, pořád pro každého něco dělá, je to náš zlatý chlapec“). Pomůžeme vám zpracovat vaše staré omezující vzorce chování a nahradit je takovými, které budou v současné chvíli pro vás prospěšnější. Provedeme vás změnou starých neužitečných přesvědčení. Nastavíte si nová, tak, abyste se s nimi cítili dobře, a zároveň naplňovali své hodnoty. Provedeme vás procesem posílení důležitých zdrojů, jako je sebedůvěra, sebeúcta, sebevědomí.

Potřebuji se zbavit alergie
mezi technikami NLP jsou i techniky, které pomáhají „převychovat“ náš imunitní systém, pokud se dopouští nějakého omylu. S respektem ke svému vlastnímu tělu se dokážeme alergie navždy zbavit. Velký dopad v tomto směru má také pravidelná meditace. Techniky NLP, které pomáhají s alergiemi, jsou součástí kurzu NLP Practitioner. Můžete si také domluvit koučovací sezení, kde se zaměříme přímo na problém alergie. Meditace jsou součástí většiny našich kurzů, speciálně se jim věnujeme v Kurzech meditace.

Stále mě trápí zkušenosti (události) z minulosti
pokud se vám neustále vrací vzpomínky k nějaké nepříjemné prožité události a vyvolávají ve vás zlé a nepříjemné pocity, nebo rovnou pocit viny za to, že se k nim znovu vracíte, pravděpodobně se jedná o trauma. Může jít o napadení, ohrožení, těžký úraz, ztrátu domova, rodiny, úmrtí v rodině, fyzický útok, znásilnění, šikanu, přírodní katastrofu,… Jde o zranění, které je psychické nebo duševní, a nemělo zatím prostor se zahojit. Je to z toho důvodu, že se k němu zcela přirozeně nechceme vracet, nechceme o něm mluvit a rozebírat ho, abychom znovu neprožívali pocity, které jsou s ním spojené, a jen letmá vzpomínka na prožitou událost nám je znovu oživuje. Existují techniky, které pomohou při vyrovnání se s traumaty, aniž by bylo nutné znovu prožívat danou událost. Pracujeme s nimi v závěru kurzu NLP Practitioner, nebo se můžete objednat k individuálnímu koučování. Naleznete úlevu od starého prožitku, která vás posílí pro váš další život. Se zkušeností, nad níž už se nemusíte trápit, nebo si něco vyčítat.

Žiju v neustálém napětí
je to vlastně paradox, že něco tak zcela přirozeného jako je uvolnění, dělá většině z nás potíže. I v tuto chvíli, když čtete tyto řádky, kdybyste se začali soustředit na své tělo, kousek po kousku, a všímali si napětí ve svých svalech… Jak moc jste nyní uvolnění? Pravděpodobně zjistíte, že vaše tělo je neustále napjaté. Žijete v jakési tenzi. Neustále vydáváte obrovské množství energie do napětí svých svalů, i ve chvílích, kdy byste chtěli spíše relaxovat. Naučte se uvolnit se, odpočívat a relaxovat. Pomůže vám v tom soustředění se na své tělo a vědomé vracení se k uvolněnému stavu. Začněte meditovat. To je nejlepší cesta k uvolnění a k opravdovému odpočinku. Pokud budete chtít pomoci, zúčastněte se některého z našich Kurzů meditace. P.S.: Meditujeme také na všech našich dlouhodobých kurzech.

Chci být lepším rodičem
těžko říci, co si představit pod pojmem „lepší rodič“. Pokud to znamená, že máte se svými dětmi a s partnerem harmonický vztah, žijete v porozumění, vzájemné úctě a důvěře, jsou naše kurzy tím pravým, co vás v tomto směru posune. Naučíte se, jak mít pod kontrolou své emoce, ujasníte si své hodnoty a nastavíte užitečné strategie. Také velmi vyrostete na úrovni schopnosti porozumět druhým i sami sobě. Naučíte se řešit konfliktní situace, nebo jim ideálně předcházet.

Žiju v permanentním stresu
často bývá stres vnímán jako vnější síla, která nás ovládá a omezuje. Ve skutečnosti ale vzniká v našem těle. Obvykle je reakcí na náš nadměrný strach nebo hněv, kdy naše tělo produkuje koktejl adrenalinu a hormonů, aby se připravilo na boj nebo útěk. Zrychluje se tep a dýchání, do krve se uvolňují cukry, inzulín a cholesterol. Zastaví se činnost trávicí soustavy i imunitního systému. Uvolňují se endorfiny, které tiší tělesnou bolest. Naše tělo je připraveno k akci. Není řešením dělat, že stres neexistuje, nebo že ho zvládáme. Vytěsněním, odvedením pozornosti, nebo uklidňujícím práškem se stresu nezbavíme. Jeho ignorováním pouze ztrácíme obrovské množství energie, a zaděláváme si na zdravotní problémy. Cestou, jak vyléčit stres, je větší uvědomování si sebe sama. Vnímejte svůj stres a všímejte si, co ve vašem těle způsobuje. Buďte pozorní a oprostěte se od emocí. Jen pozorujte a přijměte realitu. Stres bude pomalu slábnout, aniž byste museli dělat něco víc, než se jen uvolnit a být v kontaktu se svým tělem. Naučte se relaxovat, uvolnit se a meditovat, a stres přestane zatěžovat a omezovat váš život.

Nedokážu si na sebe udělat čas
je pro vás těžké vytvořit si pevný denní harmonogram a mít jasné priority? Pomůžeme vám s plánováním času a s harmonizací vašeho života. Téma životní rovnováhy provází naše dlouhodobé kurzy, samostatně se mu věnujeme také v sérii workshopů s názvem Life Balance.

Rád/ráda bych získal/a důvěru svých dětí
důvěra je velmi křehká záležitost. Zvlášť u dětí. Přesto, že o své děti pečujete s láskou a myslíte to s nimi dobře, velmi snadno se může stát, že o ni přijdete. Na vině jsou většinou naučené – převzaté vzorce chování, které v našich rodinách panují už po generace a my je nevědomky přebíráme. Bez ohledu na to, zda jsou vaše děti ještě maličké, nebo už jsou to puberťáci a vy si s nimi už dlouhodobě nevíte rady, situaci je možné změnit. Pomocí několika pravidel, kterými se začnete řídit a nabouráte tak zavedené modely chování, které máte podvědomě zakořeněné, s úctou k dětem i sami k sobě, dokážete vybudovat nebo získat zpět důvěru vašich dětí. Podmínkou je začít u sebe a nesnažit se hledat cestu, „jak na ně“. Buďte jim „parťáky“, rádi vás v tom podpoříme a pomůžeme najít cestu.

Jsem nespokojený/nespokojená v práci
tady je těžké obecně pomoci, příčin mohou být desítky. Pokud se jedná o vztahy s kolegy nebo nadřízenými, jedná se o poměrně robustní téma. Zkuste hledat odpověď v našem e-booku Tajemství efektivní komunikace. Pokud jste příliš zatíženi návalem práce, je toho na vás moc, nic nestíháte, jsou na vás kladeny obrovské nároky, jste ve stresu, nosíte si práci v hlavě, apod., pak je třeba hledat efektivitu, kvalitní prioritizaci, zklidnění a životní balanc. Také možná odvahu umět se za sebe postavit. Kontakt se sebou, abyste cítili, co je pro vás skutečně důležité… Zkuste mrknout výše na téma stres. Jestli vás tíží náplň vaší práce, bude asi nejlepší zabývat se možnou změnou profese. Pokud víte, co vás trápí a co už nechcete, zkuste si položit otázku: „co chci místo toho?“. Pomůžeme vám najít příčinu vaší nespokojenosti a provedeme vás procesy, díky kterým zjistíte, jak tuto příčinu můžete efektivně vyřešit. Máme velmi účinné metody pro rychlé udělání životní změny. Také zjistíte, jaká práce vás bude naplňovat, a vytvoříte si vize vašich vytoužených pracovních cílů.

Chci být lepší rétor
lepším rétorem, čili mluvčím, se stanete, pokud budete mít pod kontrolou verbální i neverbální komunikaci. Nejpodstatnějším aspektem, který vám oboje umožní, je být autentičtí. Dokázat být v kontaktu sám se sebou, mluvit od srdce, s lidmi, ne do lidí, znát svůj záměr, být s ním v souladu, být otevření, pokorní, zároveň sebejistí, atd. S námi se stanete mistry komunikace, dokážete zaujmout, být uvěřitelní, motivovat a inspirovat.

Nemám přátele
znamená to, že jste na světě (možná kromě rodiny) úplně sám/sama? Zkuste se nad tím v klidu zamyslet. Někdy máme pocit, že nám chybí přátelé, ale ve skutečnosti je to o tom, že s nimi pouze nejsme v kontaktu. Vystupte ze své komfortní zóny a ozvěte se svým starým přátelům, kamarádům a známým a začněte vztahy opět budovat. Hluboké přátelství je spojeno s bezpodmínečnou ochotou podpory a zájmu a se vzájemným propojením. Buďte k dispozici, aniž byste totéž vyžadovali zpět. Budování vztahů se zaměřením na kvalitu, ne kvantitu, je velmi obsáhlým tématem, kterým se v našich kurzech intenzivně věnujeme. Mrkněte také na téma Cítím se osamělý/osamělá.

Cítím se osamělý/osamělá
cítit se osaměle je stav, který nutně nemusí souviset se samotou. Můžete ho prožívat, i když jste obklopeni jinými lidmi. Nesouvisí s kvantitou, ale s kvalitou vašich vztahů. Znamená to, že se vaše vztahy s ostatními lidmi liší od vaší ideální představy o těchto vztazích. Jsou jiné, než byste si přáli, nenaplňují vás. Dnes je už vědecky prokázáno, že osamělost způsobuje mnohá zdravotní rizika. Při osamělosti reaguje naše tělo podobně jako ve stresu a chystá se na útok. Díky tomu zvyšuje krevní tlak, hladinu cholesterolu a inzulinu a způsobuje tělesnou i psychickou stresovou reakci. Zastavuje činnost imunitního systému, výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, Alzheimerovy choroby, atd. Co s tím? Začněte se soustředit na své chování. Všímejte si toho, jak vás osamělost ovlivňuje, jak se projevuje navenek. Možná zjistíte, že nejste tak průbojní, jako kdysi, bojíte se ozvat, neprojevujete zájem o to, co vám kdo říká apod. Není užitečné toto chování hodnotit nebo soudit. Jen si s respektem k sobě sama uvědomujte a všímejte, jak se osamělost ve vašem chování projevuje. S chováním se dá pracovat, lze změnit, tento vhled a zjištění proto pro vás mohou být ulevující. Pracujte na budování svých vztahů. Pokuste se navazovat nová přátelství, případně si pořiďte čtyřnohého mazlíčka. Buďte k sobě laskaví. Kritika a krutost vůči sobě samému ještě nikomu nepomohla.

Stále opakuji staré vzorce chování
vzorce chování jsou většinou převzaté, nebo naučené procesy, které se nám vždy vyplatilo následovat. Naprostou většinu z nich si vytváříme už v dětství, kdy se řídíme velmi jednoduše svou intuicí. Pokud něco děláme a naši rodiče (nejen) nás za to chválí nebo odměňují, nabudeme pocitu, že takhle nás mají nejraději a uložíme si tento vzorec jako efektivní způsob chování, díky kterému bez problémů dostáváme to, co potřebujeme (kromě péče také lásku). Ne vždy jsou ale tyto vzorce užitečnými společníky pro další život. Jako příklad si uveďme situaci, kdy malé děvčátko vždy dostane pochvalu, když zůstalo sedět tam, kde mu rodiče nakázali zůstat, neumazalo se, neplakalo, neprojevovalo se, nikoho nerušilo... „Ty jsi hodná holčička, ani jsme o tobě nevěděli“. Rodiče takto nevědomě pomohli své dceři naprogramovat do života pasivitu, reaktivitu, vyčkávání, neprůbojnost, … Všechny tyto schopnosti ale ve skutečnosti v životě bude potřebovat. Naštěstí přepsat staré vzorce novými, užitečnými, je možné, a je to jeden z hlavních obsahových pilířů kurzu NLP Practitioner.

Neumím si vydělat peníze
tady se opět může jednat o mnoho příčin, ale nic nezkazíte, když se začnete soustředit na kvalitně vytvořenou strategii. V NLP známe mnoho technik, které s tvorbou strategie souvisí. Naplánujete si jednotlivé kroky a probudíte v sobě schopnosti, které pro jednotlivé kroky budete potřebovat. Důležité je také neutralizovat to, co vám v tom brání, např. neužitečná přesvědčení, strachy, apod. Už dnes ale můžete začít tím, že začnete své úsilí a svou pozornost směrovat k tomu, čeho chcete dosáhnout, místo toho, co nechcete, čemu se chcete vyhnout, od čeho chcete odejít (viz. téma Bojím se ztráty zaměstnání).

Cítím se vyhořelý/vyhořelá
tzv. syndrom vyhoření už je dnes oficiálně považován za nemoc. Jedná se vlastně o důsledek stresu způsobeného vysokým tlakem na vlastní výkon a následnou nerovnováhou mezi očekávaným přínosem a realitou. Je plíživý a má několik fází, od únavy, zklamání a pocitu opotřebení, přes stagnaci, frustraci a apatii, v konečném důsledku může způsobit i deprese, úzkosti a úplné vyčerpání, potíže se srdcem a zažíváním, nefunkční imunitu. Je třeba změnit přístup k práci – s ohledem a úctou sami k sobě. Najít si reálný pohled na svůj očekávaný výkon a své možnosti. Ujasnit si své vize a své priority. Také je nutné začít pracovat na životní rovnováze (LifeBalance). Naučit se užívat si čas strávený s rodinou, s přáteli, o samotě, při jiných, než pracovních činn ostech. Vyhoření je nepříjemné a ohrožující, ale dá se s ním efektivně pracovat a my vás rádi na této cestě k vyrovnanějšímu životu provedeme.

Mám nudný život
pojďte s námi prozkoumat své nitro a zjistit, jaké jsou vaše životní vize a poslání. Probuďte v sobě kreativitu a staňte se inspirativním člověkem, jehož život je naplněný a smysluplný. Nedáme vám návod, jak se zbavit nudy, ale podpoříme vás ve vašem osobním „probuzení“, pomůžeme vám hledat vaše cesty a naučíme vás možnosti a strategie, jak vaše představy realizovat.

Často mě zatěžují špatné pocity
každá naše zkušenost se nám ukládá do paměti (a nemusíme si toho být vůbec vědomi!). Včetně emocí, které sebou nesla. Na základě toho se poté vytváří určitá očekávání nebo přesvědčení, která logicky vychází z prožitého okamžiku a následné reakce nebo stavu (např. Jako malá jsem šla s babičkou lesem. Bylo třeba překročit potok, ale já byla malá a bála jsem se. Babička řekla: „pojď, to zvládneš, já tě podržím“ a dala mi ruku. Já se jí chytla, ale uklouzla jsem a spadla do potoka a hlavně do kopřiv, které rostly všude okolo. Mé podvědomí tuto situaci uložilo, včetně strachu a bolesti a vzteku, který jsem v tu chvíli prožila. Naučila jsem se být opatrná a nedůvěřivá, i když se někdo zaručil, že mi pomůže. V tu chvíli to mému podvědomí přišlo jako užitečný obranný mechanismus. V dospělé současnosti mívám problém přijmout pomocnou ruku a důvěřovat svému okolí, že to se mnou myslí dobře. Tento mechanismus již tedy neplní svůj původní účel, a místo aby mě chránil, mě omezuje.). Tyto naučené vnitřní procesy umíme zpracovat, přepsat je novými, užitečnými vzorci. Velké téma kurzu NLP Practitioner.

Mám problém s vedením lidí
- úkolem leadera je využít a rozvíjet potenciál svého týmu v kontextu naplňování firemních cílů a ambicí. Buďte kvalitním leaderem, který dokáže svůj tým nebo svou firmu přivézt od roztříštěnosti k jednotě. Pracujeme převážně na těchto aspektech: Inspirace, Postoj leadera, Kreativita, Podpora. Naučíme vás principy leadershipu, fáze vedení lidí v týmu, koučovací metody, atd. Zkvalitníte také své komunikační dovednosti na verbální i neverbální úrovni, a schopnost dorozumění se. Koukněte také na odstavec Chci být dobrým leaderem.

Žiji v neustálém strachu
strach je jedna z nejsilnějších emocí, která dokáže být až paralyzující. Zkuste si představit strach jako kontrolku na palubní desce. Když se rozsvítí, upozorňuje nás tím, že se něco děje. Rozklíčovat, o co jde, už je na nás. Lidé mají bohužel tendenci většinou strach silou překonávat, nebo naopak nevšímat si ho, snažit se ho vytěsnit. Je to jako byste tu svítící červenou kontrolku zalepili páskou a očekávali, že tím problém zanikne. Nezanikne, jen se oddálí. Navíc, pokud si svého strachu nevšímáme a adekvátně na něj nereagujeme, má tendenci o sobě dávat vědět čím dál výrazněji. Kontrolka začne blikat, ozve se i zvukový signál. Je to čím dál horší. Naučte se pracovat se svým strachem jako s parťákem – jako s tím, kdo vám oznamuje blížící se problém, aby vás uchránil. Přijmout ho a hledat jeho příčinu. S tou potom pracovat. I tímto tématem se intenzivně zabýváme na našich kurzech. Strach se často projevuje podobným způsobem jako stres.

Mám trému při vystupování před lidmi
posilte svou sebejistotu, kuráž a autentičnost. Naučte se uvolnit a koncentrovat a užít si tak každý moment svého života. Pomůžeme vám na těchto a mnoha dalších aspektech pracovat tak, abyste již trému nezažívali. Přihlaste se na kurz NLP Practitioner, nebo se objednejte na individuální koučování.

Nedaří se mi dosahovat kýžených výsledků
velkou kapitolou našich dlouhodobých kurzů a také významným prvkem našich workshopů, je umění kvalitně vydefinovat své cíle, výsledky, kterých chceme dosáhnout, a tvorba efektivní strategie, která k naplnění těchto výsledků povede. Bonusem, který vychází z možností NLP, je také schopnost modelovat – učit se od druhých to nejlepší – a používat to ve svém každodenním životě. Zkuste se zamyslet, jakým způsobem si své cíle stanovujete: 

 - Jak je formulujete? Zabýváte se tím, co už nechcete, čeho se chcete zbavit, co chcete opustit, nebo se soustředíte na výsledek? 

-  Jste si jistí, že výsledek, kterého chcete dosáhnout, máte pod kontrolou jen vy? Že není závislý na rozhodnutí dalších stran? 

- Dokážete si představit, že už svůj cíl máte splněn? Umíte se vžít do té situace, vidět ji z budoucího pohledu a naplno prožít? Je váš cíl natolik konkrétní, že je smysly vnímatelný? 

- Máte ujasněné všechny parametry, které souvisí s časem, s místem a s lidmi, kteří vám mohou v naplňování vašeho cíle pomoci, nebo naopak uškodit? Znáte kontrolní body, které vám pomohou zůstat si jistí, že jste v průběhu cesty nesešli ze svého směru? 

 A důležitá otázka: jedná se skutečně o cíl, po kterém toužíte? Nebo se jen snažíte dělat to, co se od vás očekává? Je váš cíl v důsledku prospěšný vám i vašemu okolí? Naučíme vás hlubokému vhledu do vašeho nitra, který vám umožní nastavovat si takové cíle, které jdou z vaší podstaty, které naplňují vaše touhy a posouvají vás k vašim metám. Zároveň získáte nástroje, které vám usnadní cestu k jejich naplnění.