(+420) 604 273 279

firemní rozvoj

Při plnění strategických plánů organizace bývá často kladen největší důraz na správné nastavení procesů, systémů a strategií. 

Naší ambicí je podpořit růst vaší organizace v oblasti lidského faktoru, který je stejně významný jako zmíněné prvky.
     
Pro úspěšný chod firmy je důležitá míra ochoty pracovníků podílet se na realizaci společných plánů a cílů a na ambicích společnosti, převzít odpovědnost a vzájemně se podporovat, a vytvářet tak pozitivní firemní atmosféru, která je podhoubím pro vyšší efektivitu a výkonnost jednotlivců i celé společnosti.

jak pracujeme?

analýza

Společně zmapujeme potřeby a problémové body vaší firmy.

plán

Domluvíme se na postupu, jak vaše potřeby naplnit a vytvoříme vám nabídku.

akce

Zahájíme domluvené aktivity (workshopy a tréninky, koučink, psychometrická měření, konzultace, moderování, …) ve vaší organizaci.

Každá změna uvnitř organizace vyžaduje splnění základních kroků. Nejdříve je nutné vytvořit si strategický plán, který zahrnuje společné cíle a počítá s angažovaností jednotlivců. Je podstatné vydefinovat si konkrétní kroky, které k plnění plánu povedou, mít jasně vytyčenou cestu. Při realizaci těchto kroků je pak zásadní jejich kvalita a vzájemná podpora všech zainteresovaných. V následující fázi dochází k vyhodnocení, kdy zmapování toho, jak se který cíl povedl, dochází k vytyčení nového strategického plánu.

V průběhu naší spolupráce můžete očekávat intervence a výzvy, které úzce souvisejí s aktuálními potřebami vaší společnosti. Ať už se bude jednat o tréninky, koučink, konzultace, moderování nebo psychometrická měření. Vždy propojujeme teoretický základ s praxí a s rozvojem uvědomění. Součástí spolupráce je také monitoring vývoje v online platformě Cognitio-Scan®

týmová spolupráce

Základem úspěchu při spolupráci je vzájemná podpora a péče. Zbavte se soupeření a ostrůvkové kultury uvnitř vaší společnosti.

efektivní komunikace

Rozvíjíme kompetence související s verbální i nonverbální komunikací, které vedou ke kvalitnímu lidskému kontaktu naplněnému respektem a důvěrou.

nastavování cílů

Cílem je myšlen výstup, požadovaný výsledek. Schopnost efektivně si nastavit cíle je pilířem pro každou aktivitu. Cíle by měly být atraktivní a konkrétní, potom je možné je adekvátně delegovat.

Pokud chcete vědět více nebo se domluvit na spolupráci, kontaktujte nás, abychom si mohli domluvit schůzku. 
 Volat 604 273 279

zpět