(+420) 604 273 279

co jsou styly myšlení a proč je užitečné je znát

Styly myšlení (nebo také metaprogramy) jsou vzorce, které používáme v konkrétních situacích (kontextech), přičemž v různých kontextech používáme různé styly myšlení. Například: v kontextu pracovní porady, pokud se ode mne čeká vyjádření, můžu mít problém reagovat okamžitě. Potřebuji čas na zvážení své odpovědi (jsem spíše reaktivní). Naopak v situaci, kdy je mé dítě v ohrožení, třeba běží do silnice, dokážu velmi rychle reagovat, bez rozmýšlení běžím za ním, abych ho zastavila (jsem tedy proaktivní). To je příklad stylů myšlení, kdy v různých situacích má mysl funguje různě. 

Styly myšlení tedy nejsou o tom, nad čím přemýšlíme, ale jak o tom přemýšlíme. 

Neexistují špatné nebo nevhodné styly myšlení. Někdy ale pro nás může být určitý styl v konkrétním kontextu neefektivní nebo neužitečný. Pokud vím, že by pro mne bylo užitečné na poradě umět reagovat rychleji, mohu vycházet z toho, že v jiných situacích to umím. Způsob našeho myšlení je rozhodujícím faktorem pro to, jak efektivně dokážeme realizovat své cíle. 

Stylů myšlení je celá řada, v rámci měření CognitioScan® a také na dlouhodobých kurzech se zabýváme dvanácti sadami těch nejvýznamnějších. 

Uvědomováním si svých stylů myšlení v konkrétních situacích činíme první krok k vědomému posunu svých vnitřních procesů a následně reakcí směrem k chtěným a začínáme tak pracovat na svém rozvoji.

Měření stylů myšlení CognitioScan®

Analýzou stylů myšlení získáte jasný a ucelený přehled toho, jak v dané situaci (kontextu) přemýšlíte, jaké hodnoty jsou pro vás pro tento kontext zásadní a jak je to efektivní pro plnění vašich cílů.

Měření se skládá ze tří částí:

 • Definice kontextu
    Pro kvalitní výstup měření je velmi důležité definovat konkrétní situaci (kontext),    pro kterou bude měření probíhat. Společně nastavíme kontext tak, aby pro vás      bylo měření co nejefektivnější. 

 • Online měření
    Získáte přihlašovací údaje do online platformy, kde v soukromí vyplníte potřebné
     informace.


 • Interpretace výsledků
    Obdržíte tištěný výstup vašich výsledků, který společně zkonzultujeme a                následně získáte doporučení dalšího postupu, pokud bude třeba změn.

zpět