Měsíc: Červenec 2023

  • Být součástí

    „Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.“ —  Dalajláma Chci žít ve světě, kde panuje soucítění, porozumění a láska. V takovém světě, kde spolu lidé dokáží žít v jednotě, vzájemném respektu a toleranci. V takovém světě není třeba…