(+420) 604 273 279

pravidla ochrany osobních údajů

I. 
Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR ”) je Eliška Brázdová, IČ: 76567273, se sídlem Velkomoravská 41, 779 00 Olomouc (dále jen: „správce “).
  2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Bratří Wolfů 3, 779 00 Olomouc email: eliska.brazdova@nlp-centrum-olomouc.cz telefon: +420 604 273 279
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2019

zpět