(+420) 604 273 279

Manipulace - strategie 
rozpoznávání 
a obrany, asertivita

jednodenní workshop
praktický trénink odolávání manipulaci a asertivního chování

kdy: 20.4.2024
kde: NLP centrum Olomouc
cena: 3.200 Kč
počet míst: 9

chci se PŘIHLÁSIT

Každý z nás se někdy setkal s některými z forem manipulace, ať už v osobním nebo pracovním prostředí. Manipulace může být velmi rafinovaná a může se vyskytovat ve všech oblastech našeho života – od obecných vlivů okolí (média, reklama, ...), mezilidských vztahů (rodina, partnerství, ...) až po profesionální prostředí (vztahy  s   klienty,   na   pracovišti, ...).  Nicméně,  vězte,  že    umění  odhalit  a  odolat  manipulaci  je  možné   se   naučit  a zdokonalovat se v něm.

Zaměřuji se na poskytnutí konkrétních nástrojů, strategií a technik, které vám pomohou budovat svou imunitu vůči manipulaci. Prostřednictvím interaktivního tréninku, praktických cvičení a diskuzí se společně zaměříme na rozvoj vašich schopností rozpoznávat manipulaci, udržovat svou autonomii a efektivně komunikovat ve stresových situacích. 

Klíčovou dovedností k obraně vůči manipulaci je zdravá asertivita. Jedná se o schopnost vyjadřovat své názory, přání a hranice s respektem k sobě i k druhým, je základním kamenem zdravých mezilidských vztahů a osobního sebevědomí.

Připojte se k nám a získejte klíčové znalosti a dovednosti, které vám umožní lépe chránit své zájmy, udržet zdravé mezilidské vztahy a dosahovat úspěchu ve vašem osobním i profesním životě. 

pro koho je kurz určen?

pro každého, kdo:

 • se chce zdokonalovat v komunikaci a mezilidských vztazích
 • chce žít autonomní život
 • chce dosáhnout osobní svobody
 • potřebuje zvýšit sebedůvěru v komunikaci
 • chce se naučit mít zdravé hranice
 • potřebuje snížit míru stresu způsobenou neefektivní či agresivní komunikací ve svém okolí
 • nechce být v roli oběti
 • nechce být v pasti toxických vztahů

co se naučíte?

 • nastavit si osobní hranice
 • umět regulovat svůj postoj v komunikaci (a vztazích)
 • posílit svou sebedůvěru 
 • být sebejistější v komunikaci (a vztazích)
 • rozpoznat vědomou i nevědomou manipulaci
 • jak rozlišit jednotlivé typy manipulace a manipulátorů
 • účinně odolat tlaku a nátlaku
 • vyhnout se (nevědomé) manipulaci druhých
 • uvědomovat si svá (asertivní) práva
 • říct "ne"
 • znát rozdíl mezi asertivitou a agresivitou
 • rozhodovat se v reakcích svobodně
 • být rovnocenným partnerem v komunikaci

všechny tyto dovednosti si prakticky osvojíte, budeme totiž trénovat naživo

proč absolvovat tento workshop?

 • teoretické prvky a principy jsou uvedeny jako základy pro trénink, celý workshop bude velmi praktický
 • všechny metody a techniky si rovnou vyzkoušíte
 • na tréningu je velmi omezený počet účastníků, zůstává vám tedy prostor pro otázky, zpětnou vazbu, a celkově velmi individuální přístup
 • obdržíte  skripta,  díky  kterým  se  k  nabytým vědomostem  můžete  kdykoliv v budoucnu vrátit
 • uděláte něco (ve skutečnosti moc)  pro sebe a pro své osobní i pracovní vztahy

praktický trénink odolávání manipulaci a asertivního chování

kdy: 20.4.2024
kde: NLP centrum Olom​ouc
cena: 3.200 Kč
počet míst: 9

chci se přihlásit

potřebujete se na něco zeptat?
pište na eliska.brazdova@nlp-centrum-olomouc.cz

Eliška Brázdová
autorka kurzu
zakladatelka NLP centra v Olomouci
lektorka a koučka NLP 

Zaměřuje se na komunikaci a získání osobní svobody a svobody rozhodnutí. Setkat se s ní můžete na dlouhodobých programech zaměřených na neurolingvistické programování, na kurzech efektivní komunikace, budování vztahů, dosažení životní rovnováhy, a také vás ráda provede základy meditace.