(+420) 604 273 279

co je nlp?

Neurolingvistické programování (NLP) je metodou, která pomáhá rozklíčovat naše vnitřní procesy a pomocí konkrétních technik s nimi pracovat a upravovat je. Umožní nám efektivně nastavovat výsledky, kterých chceme dosáhnout, posilovat schopnosti, které v tom pomohou, získávat větší životní nadhled a svobodu. S pomocí technik NLP zkvalitníte své komunikační dovednosti, stanete se lépe srozumitelnými a lépe porozumíte druhým a především sami sobě. NLP je pomocníkem na cestě vašeho osobního poznání a růstu.

Neuro – vše, co se kolem nás děje, prochází naší centrální nervovou soustavou. Na základě našich zkušeností, hodnotového systému a očekávání si tyto přijaté informace filtrujeme a vyhodnocujeme. 

Lingvistické – ve svém životě neustále komunikujeme. Jedná se o komunikaci s okolím, ale především o komunikaci sami se sebou. Všechny zpracované informace o dění kolem nás pojmenováváme slovy. To, jakým způsobem tyto informace nazveme, má zásadní vliv na náš stav, naši náladu i naší fyziologii. 

Programování – v průběhu života si vytváříme automatické vzorce myšlení a chování, které máme tendence neustále opakovat. Tyto vzorce – programy pro nás ale nemusí být vždy efektivní a užitečné; jejich původní účel se již vytratil a v současnosti nám mohou bránit ve svobodě a autentičnosti. 

Pomocí intervenčních a uvědomovacích technik NLP lze tyto, většinou převzaté, vzorce upravit tak, aby vaše jednání bylo ryzí, aby bylo výrazem toho, kým skutečně jste, a abyste měli prostor pro svobodu volby nejen v chování, ale i v myšlení a cítění.

Přihlásit se do kurzu

zpět